من به دنبال ِ بهشت ِ خود هستم !

پنج‌شنبه 16 تیر 1390 ساعت 00:25

خب ، در این پُست مبحث ِ آرک تایپ ِ وَندرِر رو ادامه می دم و انشالله به اتمام می رسونمش ! 

 

ویژگی های وَندرِر : 

۱- تفکر ویژه و اختصاصی 

۲- متفاوت بودن ِ در راه ، یعنی راه ِ اختصاصی و منحصر به خود را دارد. 

۳- جستجو کردن ، یعنی سفر ِ درونی و بیرونی برای یافتن ِ گنج ِ خود 

۴- پیدا کردن ِ هویت ِ خود 

۵- شکاک به همه ی اصول و عقاید 

۶- رسیدن به ایمان ِ قوی بعد از شک 

۷- جدا شدن از جمع 

۸- یافتن ِ خود 

۹- بیرون آمدن ِ از قفس و پرش به ناشناخته ها  

۱۰- یافتن ِ مرزهای خود 

 

یک وَندرِر نیاز به تنهائی دارد و باید زمان هائی را برای تنهائی ِ خود اختصاص دهد . هر اندازه تنهائی های خود را با عوامل مختلف پُر کنیم ، تنها روند ِ یادگیری ِ درس های زندگی ِ خود را به تعویق می اندازیم . البته این نوع تنهائی با تنهائی ای که به دلیل ِ انزوا و گوشه گیری ست فرق دارد . زمانی که انسان سقوط ِ از بهشت را تجربه می کند و در آرک تایپ ِ کودک به سر می برد ، به تنهائی پناه می برد که این نوع تنهائی نه تنها به رُشد ِ او کمک نمی کند بلکه ممکن است باعث ِ آسیب های روحی و روانی در او شود . اما یک وَندرِر برای شروع ِ سفر ِ قهرمانی اش و کشف و درک ِ دنیای درونی و بیرونی نیاز به این تنهائی دارد . 

هرگز ِ نباید مانع ِ  تنهائی ِ وَندرِر باشیم . پارازیت برای دیگران نباشیم و اجازه ندهیم دیگران ، پارازیتی برای ما باشند . وَندرِر در تنهائی به رنج هایش پی می برد . 

 

بیشتر ِ انسان ها در دو دوره از زندگیشان وَندرِری را تجربه می کنند : 

۱- دوران ِ بلوغ ِ نوجوانی 

۲- دوران ِ میان سالی 

والدین ِ آگاه ، نوجوان ِ وَندرر ِ خود را هرگز سرزنش نمی کنند و به او اجازه ی رشد و تجربه می دهند . 

معمولاً زنان بین ِ ۳۰ تا ۳۵ سالگی و مردان بین ِ ۳۵ تا ۴۰ سالگی ممکن است وَندرری را تجربه کنند . 

 

هر اندازه در پروسه ی وَندرر حرکت کنیم ناخالصی های درونمان را بیشتر دریافت کرده و هر کجا که دچار ابهام ، تاریکی ، گنگی و ناآگاهی هستیم ، شفاف کرده و برطرف می کنیم . 

وَندرری کردن یعنی کشف ِ جزیره های بسیار زیبا اما تاریک ِ درون ِ خودمان . 

 

آرک تایپ ها ویژگی هایی هستند در ناخود آگاه و ذات ِ درونی ِ ما که باید آنها را در تعادل با دنیای بیرون زندگی کنیم . خوب است بدانیم که چه زمانی می توانیم پُخته ( در واقع از جایگاه ِ بالغ ) عمل کنیم : 

۱- آرک تایپ های خود را شناخته و از خرد ِ پنهانشان استفاده کنیم . 

۲- مسئول ِ انتخاب های گذشته ی خود باشیم تا بتوانیم سفر ِ معنوی ِ خود را شروع کنیم . 

۳- باید خلّاق باشیم و راه هایی پیدا کنیم که بفهمیم چه انرژی هایی داریم و چه سایه ها و توانائی هایی در درونمان قرار دارد و در نهایت به کجا می رویم . چگونه می توانیم رفتارهایی انتخاب کنیم که به زندگیمان معنا ببخشد . 

۴- توانائی ِ انجام ِ عمل ِ منطقی که بدون ِ اینکه به دیگران صدمه بزنیم ، هم از قفس ِ خود رها شویم و هم ارتباط ِ خود را با دیگران رشد دهیم . 

 

چرا زمانی که احساس می کنیم لازم است تغییراتی در زندگی ِ خود بوجود آوریم ، انجامش نمی دهیم ؟ 

۱- ترس از ناشناخته ها  

۲- حاضر نیستیم بهای آن را بپردازیم . 

۳- زخم ها ، خلا ها و آسیب ها اجازه ی عمل را از ما می گیرند . 

 

باید بدانید که آرک تایپ ها اگر سرکوب شوند ، نابود نمی شوند بلکه منتظر ِ فرصتی هستند تا خود ِ آگاه و هوشیارمان ( Ego ) در بحرانی قرار گیرد و آنها با قدرت ِ بیشتری نمایان می شوند تا هر کدام به تنهائی زندگی شوند . 

 

وقتی در آرک تایپ ِ کودک به سر می بریم ، به دنبال ِ نجات دهنده ای بیرونی هستیم ولی وَندرر عامل ِ اسارت را پیدا کرده و متوجه می شود چه عاملی او را متوقف کرده است . او خود نجات دهنده ی خود است . وَندرر پیدا می کند که به چه دلیل به دنبال ِ تائید ِ دیگران است ؟ چه زخم ها و عقده هایی او را حرکت می دهد و برای رفع ِ این عوامل از چه توانائی هایی باید استفاده کند ؟ 

 

بزرگ ترین جنایت این است که نسبت به زندگی ِ درونی و بیرونی ِ خود بی تفاوت باشیم و آن را به بازی و شوخی بگیریم . دشمن ِ خود را باید بشناسیم و حرکت کنیم که این دشمن اغلب ِ اوقات  خودمان هستیم !  

 

فردی که وَندرری کرده و بازگشته ، هرگز فرد ِ قبلی نخواهد بود . برای خود مرزهای جدیدی تعیین می کند و تعریف ِ جدیدی ارائه می دهد . پروسه ی وَندرر پروسه ی تحقیق ، گیجی و جستجوست  ! وَندرری کردن مشکل است ، باید بفهمیم چه کسی و چه چیزی را رها کنیم ، از چه چیزی می ترسیم ؟ قفس های ما چه چیزهایی هستند و اسیر ِ چه عواملی هستیم ؟ دشمنان ِ ما چه عوامل و چه چیزهایی هستند ؟ 

 

اگر خود را با ارزش بدانیم و برای خود احترام قائل باشیم ، از رها کردن ِ عوامل نمی ترسیم . یک وَندرر در مرحله ی بازگشت ، بعد از اینکه گنج ِ خود را پیدا کرد ، مرزهایش را مشخص می کند . با مرز گذاری استعداد های خود را در می یابیم ، استقلال پیدا می کنیم و رشد می کنیم . در سطح ِ بالای آگاهی متوجه می شویم که ما همیشه تنها هستیم . تا زمانی که تنها نباشیم خلاقیت در ما رشد نمی کند . تنها شدن قطع ِ وابستگی از دیگران است . همراه با خلاقیت ، احترام به خود نیز رشد می کند و قدرت ِ شخصیتی پیدا می کنیم تا جائی که می گوئیم من به هر بهشتی وارد نمی شوم و به دنبال ِ بهشت ِ خود هستیم .  

باید مرز ِ از خود گذشتگی و خود مختاری ِ شخصی را بفهمیم و بدانیم که عشق ، با دخالت در خصوصی ترین کار و فکر ِ افراد متفاوت است . 

 

هر اندازه عشق و تمجید را از دیگران بگیریم ، تائید و توجه ِ دیگران را دریافت کنیم ، هرگز تنهائی ِ ما را پُر نمی کند ، چرا که برای تائید و عشق گرفتن باید از خود دور شویم و آنگونه که آنها می خواهند باشیم . این نشان دهنده ی ترس و عدم ِ شهامت است .  

وَندرری ، آرک تایپ ِ مرز گذاری ست ، مرز ِ عاطفی ، فکری ، رفتاری ، شخصیتی ، گفتاری . 

برای این مرز گذاری ها باید ابتدا خود را پیدا کنیم . یک انسان باید مرزی بین ِ خود و دیگران ( حتی نزدیک ترین و صمیمی ترین اشخاص در زندگی اش ) قرار دهد در حوزه ی آگاهی . با این مرز گذاری ها اجازه نمی دهیم کسی به حریم ِ خصوصی ِ ما وارد شده و در خصوصی ترین و شخصی ترین مسائلمان دخالت کند و همچنین به خود اجازه نمی دهیم در خصوصی ترین و شخصی ترین مسائل ِ دیگران دخالت کنیم . هر انسانی نیاز به این حریم ِ خصوصی دارد ، حتی همسران هم نیاز به حریمی خصوصی برای خودشان دارند که نباید به این حریم ِ خصوصی یکدیگر وارد شوند . رعایت ِ حریم ِ خصوصی ِ طرف ِ مقابل یعنی احترام به شخصیت ِ او !

 

خداوند انسان را روحی الهی بخشید . خداوند خود تنهاست و خالق است . باید بدانیم که ما نیز در نهایت تنها هستیم و تا تنهائی نداشته باشیم ، خلاقیت در ما رشد نمی کند . 

زمانی که خود ِ مقدسمان را که ودیعه ای الهی ست با شهامت زندگی می کنیم عشق و احترام ِ جمع را نیز خواهیم داشت . 

 

 

تَه نوشت ۱: لذت ِ وَندرری زمانی کامل می شود که با آرک تایپ ِ جنگجو و ویژگی های ِ خاص ِ آن و مهارت هایش و همچنین با آرک تایپ ِ دهنده و همچنین دانش ِ جادوگر که دانش ِ فراوانی ست  آشنا شویم و بفهمیم که در جهان نقصان و کمیابی وجود ندارد و می توانیم از جهان ِ هستی و ناخودآگاه ِ جمعی عشق دریافت کنیم و لازم نیست این عشق را به بهای قربانی کردن ِ شخصیت و روح و روان ِ خود از دیگران گدائی کنیم . وقتی تغییر از درون باشد احساس ِ رنج و درد ِ عمیقی داریم اما رشد ِ زیادی در حال ِ انجام گرفتن است . می میریم  ولی با شخصیت ِ جدیدی متولد می شویم  . 

آشکارا در خرابی ِ وجود ِ خود شدم              لاجرم صد گنج ِ پنهان یافتم 

 

تَه نوشت ۲: آرک تایپ ِ وَندرر به اتمام رسید و دفعه ی بعد درباره ی آرک تایپ ِ جنگجو که بسیار جالب و پر هیجان است توضیح خواهم داد . اگه سوالی داشتین بپرسین ، سعی می کنم در حد ِ اطلاعات و درکی که از موضوع دارم بهتون پاسخ بدم و اگه نتونستم از استادم سوال می کنم !  

 

تَه نوشت ۳: می دونم بازم طولانی شد ولی راستش فرصت نمی کنم هر شب آپ کنم و مثلاً دو سه پاراگراف ازین موضوع رو بنویسم ، در ضمن دوست ندارم همه ی پستهام مربوط به این موضوع باشه ! برای همین یک پست می نویسم ولی طولانی می نویسم .

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo